ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง PARA -Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ้น นศ.ถ.173-01 สายบ้านช่องขาด หมู่ที่ 7 - สามแยกวัดหรงบน หมู่ที่ 8 ตำบลไสหมาก หมู่ที่ 7,8 บ้านช่องขาด ตำบลไสหมาก กว้ ดาวน์โหลดเอกสาร
377
08 ต.ค. 2563
162 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสํญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
371
07 ต.ค. 2563
163 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
376
06 ต.ค. 2563
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคร จ้างซ้อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 4843 นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
360
06 ต.ค. 2563
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 18 เล่ม (48 หน้า/เล่ม) ดาวน์โหลดเอกสาร
342
06 ต.ค. 2563
166 การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย ดาวน์โหลดเอกสาร
362
01 ต.ค. 2563
167 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเคลือบปก PVC ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
368
01 ต.ค. 2563
168 จัดจ้างผู้ชนะการเสนอราครา จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ 4843 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
363
30 ก.ย. 2563
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราครจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ 4843 นศ รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขงก 341 นศ และเครื่องตัดหญ้าของอบต ดาวน์โหลดเอกสาร
351
30 ก.ย. 2563
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำและออกแบบเว็บไซต์พร้อมทั้งบริการเช่าพื้นที่เว็บไซต์และการต่ออายุโดเมนเนมภายใต้ชื่อ WWW.SAIMAK.GOTH เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
360
29 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108