ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
861 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายศาลาเสงี่ยม ฯลฯ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
353
28 มี.ค. 2560
862 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายโคกจันคง ฯลฯ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
344
28 มี.ค. 2560
863 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางเกษร ฯลฯ หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
363
28 มี.ค. 2560
864 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายแยกถนนลาดยางสระกำทาบทอง ฯลฯ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
345
28 มี.ค. 2560
865 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเชียรใหญ่ปากพนัง ฯลฯ (หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
354
28 มี.ค. 2560
866 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายจากบ้านนายสมศักดิ์ ฯลฯ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
370
28 มี.ค. 2560
867 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายจากสะพานข้างบ้านนางพิน หมู่ที่ 5 - สะพานบ้านนายนิพล หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
326
06 มี.ค. 2560
868 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายจากสามแยกหน้าวัดเภาเคือง หมู่ที่ 3 - บ้านสระกำ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
336
06 มี.ค. 2560
869 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายจากสะพานบ้านนายประเสริฐ - บ้านนายอำนวย - เขตหมู่ที่ 6 - เขตหมู่ที่ 8 (หมู่ที่ 7) ดาวน์โหลดเอกสาร
329
06 มี.ค. 2560
870 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายขอนขวาง - เขตหมู่ที่ 10 (เขตหมู่ที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
313
03 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| 87 |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105