ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
861 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายจากถนนลาดยางเชียรใหญ่ - ปากพนัง - บ้านนายเอียด หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
367
25 ก.ค. 2560
862 สัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหน้าวัดเภาเคือง หมู่ที่ 3 - บ้านสระกำ หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
388
25 ก.ค. 2560
863 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายจากนานายเสถิม - สะพานคลองทราย หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
361
25 ก.ค. 2560
864 สัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายจากศาลาเอนกประสงค์ - บ้านนายชีพ - บ้านนายสมปอง หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
387
25 ก.ค. 2560
865 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายจากถนนลาดยางเชียรใหญ่–ปากพนัง – บ้านนายเอียด หมู่ที่ 10 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
379
19 ก.ค. 2560
866 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหน้าวัดเภาเคือง หมู่ที่ 3 – บ้านสระกำ หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 3 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
367
19 ก.ค. 2560
867 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายจากนานายเสถิม – สะพานคลองทราย หมู่ที่ 4 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
384
19 ก.ค. 2560
868 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายจากศาลาเอนกประสงค์ - บ้านนายชีพ - บ้านนายสมปอง หมู่ที่ 7 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
365
19 ก.ค. 2560
869 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานวัดหรงบน - สะพานตาวุ่น (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
378
09 มิ.ย. 2560
870 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนสายใหม่จากโค้งนานายแฉลม - นานางสร้วง - เขตหมู่ที่ 10 หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
369
09 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| 87 |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108