ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
389
09 ต.ค. 2562
382 ประกาศ รายงานการปรับปรุงงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
370
09 ต.ค. 2562
383 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
407
08 ต.ค. 2562
384 ประกาศ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
392
08 ต.ค. 2562
385 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
404
03 ต.ค. 2562
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
403
02 ต.ค. 2562
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่่อมแซมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ BROTHER MFC - J430 W รหัส 416 - 55 -0037 ดาวน์โหลดเอกสาร
398
02 ต.ค. 2562
388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (strong) จ้างซ้อมแซมรถยนต์ส่วนกลางแลตรวจเช็คตามระยะทาง 53,263 กิโลเมตร หมายเลขทะเบียน กจ 4843 นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
398
02 ต.ค. 2562
389 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลื้องน้ำมันเชื้อเพลิงและกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่าย ดาวน์โหลดเอกสาร
394
01 ต.ค. 2562
390 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
397
01 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39 |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108