ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
10 ก.ย. 2564
52 ประกาศสัญญาจ้างทำของโครงการปรับปรุงถนนสายศาลาเสงี่ยม - ถนนบ้านบางพระบ้านบางตะพงษ์ - แยกขนำนายสุทัศน์ หมูที่ 2 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
91
09 ก.ย. 2564
53 ประกาศ เรื่องตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนซอยรุ่งอรุณสวัสดิ์ ซอย 3 หมูที่ 6 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
93
08 ก.ย. 2564
54 ประกาศ เรื่องตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4094 (เชียรใหญ่ปากพนัง)- บ้านนางเคื่อน หมูที่ 11 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
87
06 ก.ย. 2564
55 ประกาศ เรื่องการเข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนซอยรุ่งอรุณสวัสดิ์ ซอย 3 หมู่ที่ 6 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
90
03 ก.ย. 2564
56 ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
101
03 ก.ย. 2564
57 โครงการปรับปรุงถนนซอยรุ่งอรุณสวัสดิ์ ซอย 3 หมู่ที่ 6 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
107
01 ก.ย. 2564
58 ประกาศ เรื่อง ตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสนั่น - บ้านนายทินกร เรืองหิรัญ - แยกบ้านนายสมปอง หมู่ที่ 3 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีํธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
107
31 ส.ค. 2564
59 ประกาศ เรื่องการเข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสนั่น - บ้านนายทินกร เรืองหิรัญ - แยกบ้านนายสมปอง หมู่ที่ 3 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
110
24 ส.ค. 2564
60 ประกาศสัญญาจ้างทำของโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสนั่น - บ้านนายทินกร เรืองหิรัญ - แยกบ้านายสมปอง หมู่ที่ 3 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
109
23 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108