ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 เรื่องประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 173-09 จากแยกถนนสระกำทาบทอง ถุงบ้านนายเกตุ บ้านสระกำ หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศ ดาวน์โหลดเอกสาร
56
18 ก.พ. 2565
22 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
69
02 ก.พ. 2565
23 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 173-09 จากสายแยกถนนสระกำทาบทอง ถึงสายบ้านนายเกตุ บ้านสระกำ หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
18 ม.ค. 2565
24 ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
17 ม.ค. 2565
25 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
65
14 ม.ค. 2565
26 ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
74
13 ม.ค. 2565
27 ประชาสัมพันธ์การเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.173-08 สามแยกนางลอย - สะพานบ้านตาวุ่น หมู่ที่ 8 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
75
24 ธ.ค. 2564
28 ประกาศสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รห็สทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.173-08 สามแยกนางลอย - สะพานบ้านตาวุ่น หมู่ที่ 8 ตำบลไสหมาก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
60
20 ธ.ค. 2564
29 ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
77
16 ธ.ค. 2564
30 ประกาศ เรื่องรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
19 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108