ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศ เรื่องการเข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4049 (เชียรใหญ่ปากพนัง) - บ้านางเคลื่อน หมู่ที่ 11 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีํธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
108
20 ส.ค. 2564
62 สัญญาจ้างทำของโครงการปรับปรุงถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4094 (เชียรใหญ่ปากพนัง) - บ้านนางเคลื่อน หมู่ที่ 11 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
119
19 ส.ค. 2564
63 ประกาศ เรื่องการเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนบ้านบางพระบางตะพงษ์ - บ้านนายดวง หมู่ที่ 4 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
109
16 ส.ค. 2564
64 ประกาศแจ้งตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายสะพานบ้านนายอำนวย - สะพานบ้านนายประเสริฐ -เขตหมู่ที่ 6 -เขตหมู่ที่ 8 หมู่ที่ 7 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
108
13 ส.ค. 2564
65 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนบ้านบางพระบางตะพงษ์ - บ้านนายดวง หมู่ที่ 4 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
101
11 ส.ค. 2564
66 ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
108
06 ส.ค. 2564
67 ประกาศ เรื่องตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางเกษร - บ้านนางอารามณ์ - สามแยกบ้านตากแดด - แยกโค้งนานายแฉล้ม หมู่ที่ 11 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
118
03 ส.ค. 2564
68 ประกาศ เรื่องตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหว้าใหญ่ ดอนโพธิ์ - เขตตำบลป่าระกำ หมู่ที่ 6 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
104
30 ก.ค. 2564
69 ประกาศเรื่องการเข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนสายสะพานบ้านนายอำนวย - สะพานบ้านนายประเสริฐ เขตหมู่ที่ 6 - เขตหมู่ที่ 8 หมู่ที่ 7 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
118
30 ก.ค. 2564
70 สัญญาจ้างทำของโครงการปรับปรุงถนนสายสะพานบ้านนาอำนวย - สะพานบ้านนายประเสร็ฐ - เขตหมู่ที่ 6 - เขตหมู่ที่ 8 หมู่ที่ 7 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
119
29 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108