ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
771 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุม-บ่อ จำนวน 2 สาย ในหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
355
05 มี.ค. 2561
772 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเฉลา - บ้านนางศรีสุดา-บ้านนางละไม หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
355
28 ก.พ. 2561
773 ประกาศยกเลิกประกาศโดยวิธีคัดเลือกโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 11 บ้านสระเกษ ตำบลไสหมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก อำเ ดาวน์โหลดเอกสาร
381
26 ก.พ. 2561
774 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น Pavilion 570-088D :Core i7-7700/8GB/2TB/GT730 2 GB จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
360
23 ก.พ. 2561
775 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รุ่น DCP-T300 จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
348
23 ก.พ. 2561
776 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น Pavilion 570-P088D:Core i7-7700/8GB/2TB/GT730 2 GB จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
352
23 ก.พ. 2561
777 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น 20kd จำนวน 1 จอ ดาวน์โหลดเอกสาร
357
23 ก.พ. 2561
778 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้และขยะ (Bettery ผักตบ) ดาวน์โหลดเอกสาร
351
21 ก.พ. 2561
779 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
352
21 ก.พ. 2561
780 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางจิราภรณ์ อักษรวงค์-นานายเสถิม หมู่ที่ 4 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
354
19 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| 78 |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108