ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
481 ประกาศเรื่อง ตรวงงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายโคกจันคง-บ้านร้างตามา-ถนนหมู่ที่ 3 (บ้างนางห้อง) หมู่ที่ 2 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
374
08 พ.ค. 2562
482 ประกาศเรื่องการเข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนสายโคกจันคง - บ้านร้างตามา - ถนนหมู่ที่3 (บ้านนางห้อง) หมู่ที่ 2 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
371
01 พ.ค. 2562
483 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ SVOA รหัส 416-57-0044 จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
387
01 พ.ค. 2562
484 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกบริเวณหน้าสถานีสูบน้ำไฟฟ้า หมู่ที่ 1 บ้านขอนขวาง ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
380
01 พ.ค. 2562
485 ประกาศ เรื่องรายชื่อตัวแทนประชาคมประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
379
01 พ.ค. 2562
486 ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมายานพาหนะ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมสุชภาพจิตด้วยการฟังธรรมและปฎิบัติธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
371
30 เม.ย. 2562
487 ประกาศเรรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
376
26 เม.ย. 2562
488 ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
373
26 เม.ย. 2562
489 ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเหมืองส่งน้ำสายนานายสุวารินทร์ - นานายธัญญา หมู่ที่ 1 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
379
25 เม.ย. 2562
490 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายโคกจันคง-บ้านร้างตามา-ถนนหมู่ที่ 3 (บ้านนางห้อง) หมู่ที่ 2 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
379
24 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| 49 |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108