ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
501 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโรงกรองน้ำผิวดิน ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
336
06 มี.ค. 2562
502 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
344
06 มี.ค. 2562
503 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก หมายเลขทะเบียน ขงก 341 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
336
06 มี.ค. 2562
504 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสํญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
340
04 มี.ค. 2562
505 ปรกาศเรื่องผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.25621 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
333
04 มี.ค. 2562
506 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งอุปกรณ์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ SVOA รหัส 416 58 0049 ดาวน์โหลดเอกสาร
346
28 ก.พ. 2562
507 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
340
27 ก.พ. 2562
508 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
339
27 ก.พ. 2562
509 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
332
27 ก.พ. 2562
510 ประกาศ เรื่องตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายจากสะพานควายต่อหัว - โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา - แยกบ้านนายบัญญัติ หมู่ที่ 10 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
336
25 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| 51 |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105