ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
501 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงสายจากถนนลาดยางสระกำ - บางบูชา - วัดร้างเกาะหลัด หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
01 มิ.ย. 2560
502 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานวัดหรงบน – สะพานตาวุ่น (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 8 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
33
31 พ.ค. 2560
503 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสายใหม่จากโค้งนานายแฉลม – นานางสร้วง – เขตหมู่ที่ 10 หมู่ที่ 11 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
26
31 พ.ค. 2560
504 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายข้างบ้านนายยก – เขตหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 9 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
20
31 พ.ค. 2560
505 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายจากถนนลาดยางสระกำทาบทอง – บ้านนางห้อง หมู่ที่ 3 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
21
25 พ.ค. 2560
506 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายจากถนนลาดยางสระกำ – บางบูชา – วัดร้างเกาะหลัด หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
24
25 พ.ค. 2560
507 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสุรินทร์ – เขตหมู่ที่ 5 – เขตหมู่ที่ 6 ตำบลเชียรใหญ่ (หมู่ที่ 6) ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
17
25 พ.ค. 2560
508 ประกาศการปรับแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณพศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
22 พ.ค. 2560
509 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางเกษร - บ้านนางอารมณ์ - สามแยกตากแดด หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
18 เม.ย. 2560
510 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายโคกจันคง - บ้านร้างตามา - เขตหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
18 เม.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| 51 |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71