ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
501 ประกาศเรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
379
05 เม.ย. 2562
502 ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดดอกไม้สด จำนวน 110 ชิ้น เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ (วันกตัญญู) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
378
05 เม.ย. 2562
503 ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการเพื่อใช้ในโครงการอบรมการรณรงค์ลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ดาวน์โหลดเอกสาร
372
05 เม.ย. 2562
504 ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ (วันกตัญญู) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
385
04 เม.ย. 2562
505 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฐานวางดอกไม้ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ (วันกตัญญู)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
380
04 เม.ย. 2562
506 ประกาศเรื่อง ตรวงงานจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
384
03 เม.ย. 2562
507 ประกาศเรื่อง ตรวงงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายสะพานวัดหรงบน หมู่ที่ 8 -สะพานบ้านตาวุ่น หมู่ที่ 8 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
388
02 เม.ย. 2562
508 ปรกาศเรื่องผู้้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน 110 ชิ้นเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์(วันกตัญญู) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
382
02 เม.ย. 2562
509 ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนางเกษร - บ้านนางอารมณ์ - แยกบ้านตากแดด หมู่ที่ 11 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
390
01 เม.ย. 2562
510 ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ (วันกตัญญู) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
389
01 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| 51 |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108