ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
501 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
04 เม.ย. 2561
502 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าขนหนู ขนาด 28x54 นิ้ว คละสี จำนวน 66 ชิ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
22
03 เม.ย. 2561
503 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อผ้าสำหรับตกแต่งสถานที่ จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
03 เม.ย. 2561
504 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุโดยติดตั้งกับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 4843 นศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
22
02 เม.ย. 2561
505 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถยนต์ จำนวน 1 เส้น ดาวน์โหลดเอกสาร
22
30 มี.ค. 2561
506 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบเบรคของรถนยต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 4843 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
25
30 มี.ค. 2561
507 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขยายท่อเมนประปาจากหมู่ที่ 7-หมุ่ที่ 6 (หมู่ที่ 6) ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
20
28 มี.ค. 2561
508 ประกาศราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปาจากหมู่ที่ 7 – หมู่ที่ 6 (หมู่ที่ 6) ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
26
26 มี.ค. 2561
509 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าวัดสระเกษ หมู่ที่ 11 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
21
26 มี.ค. 2561
510 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมเกี่ยวกับคู่มือประชาชน สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 60 เล่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
22
20 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| 51 |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84