ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1031 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายข้างบ้านนายวันชัย-ถนนสายดอนโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
601
02 พ.ค. 2555
1032 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายข้างบ้านนายสนั่น - สะพานข้างบ้านนายประทิ่น หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
589
30 มี.ค. 2555
1033 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
566
30 มี.ค. 2555
1034 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายจากขนำนายแก้ว – ถนนหมู่ที่ 10 หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
581
30 มี.ค. 2555
1035 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
578
18 ม.ค. 2555
1036 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
575
23 พ.ย. 2554
1037 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายหนองชุมจากถนนดำปากพนังเชียรใหญ่ไปวัดหงส์แก้ว-บ้านนายนิคม-บ้านนายนบ-บ้านนายเควียน-คลองบางตะพง หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
648
19 ต.ค. 2554
1038 สอบราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
728
24 ส.ค. 2554
1039 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายวิน-ถนนทาบทอง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
618
24 ส.ค. 2554
1040 โครงการปรับปรุงถนนสายจากถนนดำบางพระบางตะพง - บ้านนายด้วง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
604
24 ส.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| 104 |105| |106| |107| |108