ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
387
23 ก.ค. 2563
232 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสํญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
401
20 ก.ค. 2563
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
394
17 ก.ค. 2563
234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตู้รวบรวมขยะอัตราย จำนวน 1 ชุด ทำตะแกรงคัดแยกขยะ จำนวน 3 ชุด และทำป้ายศูนย์การเรียนรู้ขยะชุมชนประจำตำบลไสหมาก จำนวน 1 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
384
16 ก.ค. 2563
235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดสิ่งปฏิกูล ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
391
16 ก.ค. 2563
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ยี่ห้อ MAKITA รหัส 442-59-0002 จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
382
14 ก.ค. 2563
237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
381
10 ก.ค. 2563
238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ ขนาด 21 x 30 เซนติเมตร จำนวน 331 ใบ ดาวน์โหลดเอกสาร
382
09 ก.ค. 2563
239 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
397
08 ก.ค. 2563
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
395
08 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108