ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าซับใน จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
351
04 มิ.ย. 2563
232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ขนาด 15x20 นิ้ว พร้อมกรอบหลุยส์สีทอง จำนวน 1 กรอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
341
04 มิ.ย. 2563
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ขนาด 60 x 90 ซม. จำนวน 16 ผืน ดาวน์โหลดเอกสาร
344
04 มิ.ย. 2563
234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวงขอบซีเมนต์ ขนาด 80 x 50 เซนติเมตร จำนวน 66 วง เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
339
29 พ.ค. 2563
235 ประก่าศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมูลสัตว์ จำนวน 256 กระสอบ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
341
29 พ.ค. 2563
236 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านสระเกษ ตำบลไสหมาก องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
355
26 พ.ค. 2563
237 ประกาศ เรื่องการเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Para - Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.173-01 สายบ้านช่องขาด หมู่ที่ 7 - สามแยกวัดหรงบน หมู่ที่8 ตำบลไสหมาก หมู่ที่ 7,8 บ้านช่องขาด ตำ ดาวน์โหลดเอกสาร
339
22 พ.ค. 2563
238 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง PARA - Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. สายบ้านช่องขาด หมู่ที่ 7 - สามแยกวัดหรงบน หมู่ที่ 8 ตำบลไสหมาก หมู่ที่ 7, 8 บ้านช่องขาด ตำบลไสหมาก กว้าง 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
350
19 พ.ค. 2563
239 ประกาศ เรื่องการเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.173-02 สายหน้าวัดเภาเคือง หมู่ที่ 3 - บ้านสระกำ หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0 ดาวน์โหลดเอกสาร
353
18 พ.ค. 2563
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.5x3 เมตร จำนวน 15 ป้าย เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ดาวน์โหลดเอกสาร
341
18 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105