ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
541 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุก่่อสร้าง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก จำนวน 21 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
335
14 ม.ค. 2562
542 ประกาศเรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
336
10 ม.ค. 2562
543 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก จำนวน 34 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
337
08 ม.ค. 2562
544 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเต็นท์ จำนวน 1 หลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
338
07 ม.ค. 2562
545 ประกาศเรื่องตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสุทิน-สามแยกนางลอย-แยกบ้านนายเรื่อย-แยกบ้านนายพยับ หมูที่ 9 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
330
07 ม.ค. 2562
546 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเวที ขนาด 4.8x7.2x1.3 เมตร พร้อมเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
341
07 ม.ค. 2562
547 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
333
04 ม.ค. 2562
548 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำซุ้มโค้งลูกโป่งและทำลูกโป่งเสา จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
332
04 ม.ค. 2562
549 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจัดชื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่และของรางวัล จำนวน 15 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
339
04 ม.ค. 2562
550 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจัดชื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมานเลขทะเบียน กจ4843 นศ รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขงก 341 นศ และเครื่องตัดหญ้าของอบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
339
28 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| 55 |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105