ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
851 สัญญาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
377
18 ส.ค. 2560
852 ประกาศราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้านจากหมู่ที่ 7 – หมู่ที่ 6 (หมู่ที่ 6) ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
394
15 ส.ค. 2560
853 ประกาศราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้านจากหมู่ที่ 5 – หมู่ที่ 6 (หมู่ที่ 5) ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
389
15 ส.ค. 2560
854 ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
379
10 ส.ค. 2560
855 ประกาศราคากลางโครงการขุดคลองระบายน้ำสายท่าทอง - ถนนลาดยางบางพระบางตะพงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
395
10 ส.ค. 2560
856 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายจากนานายเสถิม - บางขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
391
10 ส.ค. 2560
857 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนสายใหม่สายบ้านนายวีรศักดิ์ - คูทหารขุด หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
374
07 ส.ค. 2560
858 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนสายใหม่จากถนนลาดยางบางพระบางพง (ตรงทางเข้าวัดสระเกตุ) - นานายกิจ ศึกขะชาติ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
376
07 ส.ค. 2560
859 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสายใหม่สายบ้านนายวีรศักดิ์ - คูทหารขุด หมู่ที่ 2 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
393
01 ส.ค. 2560
860 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสายใหม่จากถนนลาดยางบางพระบางพง (ตรงทางเข้าวัดสระเกตุ) - นานายกิจ ศึกขะชาติ หมู่ที่ 1 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
390
01 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| 86 |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108