ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
681 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการสร้างพลังเยาวชนไทยร่วมใจพัฒนาชาติ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
314
23 พ.ค. 2561
682 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
314
22 พ.ค. 2561
683 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพันธ์กล้าหญ้าแฝก จำนวน 35,000 ต้น ตามโครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ผืนดินและน้ำเเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
312
22 พ.ค. 2561
684 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดวัชพืชตามโครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ผืนดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จประนางเจ้าศิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการลที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
311
22 พ.ค. 2561
685 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ช่วงเปิด-ปิด ภาคเรียนที่ 1/2561 สำหรับโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
307
15 พ.ค. 2561
686 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายจากถนนลาดยางเชียรใหญ่ปากพนัง-เขตหมู่ที่ 5(หมู่ที่ 9) ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
323
09 พ.ค. 2561
687 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสนั่น-บ้านนายทินกร พรหมดวง-บ้านนางสมปอง หมู่ที่ 3 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
320
09 พ.ค. 2561
688 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-J430W รหัส 416-55-0041 ดาวน์โหลดเอกสาร
315
09 พ.ค. 2561
689 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานวิจัยตามโครงการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อองค์การปบริหารส่วนตำบลไสหมาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
321
08 พ.ค. 2561
690 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุม-บ่อ จำนวน 2 สาย ในหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
316
08 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| 69 |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105