ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและพิธีทางศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แห่เทียนพรรษา) ขนาด 1x2 เมตร จำนวน 1 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
401
29 มิ.ย. 2563
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ้อมแซมปั้มน้ำอัตโนมัติ ยี่ห้อมิตซูบิชิ รหัส 055 56 0003 จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
393
29 มิ.ย. 2563
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
390
29 มิ.ย. 2563
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเทียนพรรษาแบบไม่มีลาย พร้อมฐานรองเทียน ขนาด 9x90 เซนติเมตร จำนวน 5 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
387
26 มิ.ย. 2563
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าซับใน จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
379
26 มิ.ย. 2563
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบจัดจ้างออกแบบและรับรองแบบอาคารเอนกประสงค์ (แบบโดม) องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
384
25 มิ.ย. 2563
247 สัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างรับรองแบบอาคารเอนกประสงค์ (แบบโดม) องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
384
25 มิ.ย. 2563
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ชุมชนรักการอ่าน ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
383
24 มิ.ย. 2563
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
377
22 มิ.ย. 2563
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
386
22 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108