ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ้อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ SVOA รหัสครุภัณฑ์ 416-57-0045 จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
416
20 ม.ค. 2563
342 ประกาศผู้ชนะการจัด๙ื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญยาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนธัฯวาคม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
387
09 ม.ค. 2563
343 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
392
06 ม.ค. 2563
344 ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 (สขร.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
390
06 ม.ค. 2563
345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัล จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ในการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
381
03 ม.ค. 2563
346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
389
02 ม.ค. 2563
347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
391
02 ม.ค. 2563
348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่อน เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ 4843 นศ รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขงก 341 นศ และเครื่องตัดหญ้าของอบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
387
26 ธ.ค. 2562
349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อปฎิบัติงานวิจัยตามโครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
395
26 ธ.ค. 2562
350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ 4843 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
401
25 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108