ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
831 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างอาหารกลางวัน 1 มื้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
358
24 ต.ค. 2560
832 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด ดาวน์โหลดเอกสาร
340
19 ต.ค. 2560
833 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเต้นท์โค้งและเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม จำนวน 4 หลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
379
19 ต.ค. 2560
834 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ดาวน์โหลดเอกสาร
375
19 ต.ค. 2560
835 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
355
19 ต.ค. 2560
836 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
367
18 ต.ค. 2560
837 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
357
18 ต.ค. 2560
838 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
370
03 ต.ค. 2560
839 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำเว็บไซต์พร้อมทั้งบริการเช่าพื้นที่เว็บไซต์และการต่ออายุโดเมนเนมภายใต้ชื่อ www.saimak.go.th ตั้งแต่เดือนตุลาคม2561-เดือนกันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
353
03 ต.ค. 2560
840 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำและออกแบบเว็บไซต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
353
02 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| 84 |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108