ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
841 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
355
29 ก.ย. 2560
842 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
370
29 ก.ย. 2560
843 สัญญาจ้างโครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้านจากหมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 6 (หมู่ที่ 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
380
21 ส.ค. 2560
844 สัญญาจ้างโครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้านจากหมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 6 (หมู่ที่ 5) ดาวน์โหลดเอกสาร
367
21 ส.ค. 2560
845 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายจากนานายเสถิม - บางขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
379
18 ส.ค. 2560
846 สัญญาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
365
18 ส.ค. 2560
847 ประกาศราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้านจากหมู่ที่ 7 – หมู่ที่ 6 (หมู่ที่ 6) ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
385
15 ส.ค. 2560
848 ประกาศราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้านจากหมู่ที่ 5 – หมู่ที่ 6 (หมู่ที่ 5) ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
380
15 ส.ค. 2560
849 ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
370
10 ส.ค. 2560
850 ประกาศราคากลางโครงการขุดคลองระบายน้ำสายท่าทอง - ถนนลาดยางบางพระบางตะพงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
385
10 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| 85 |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108