ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
711 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพันธ์กล้าหญ้าแฝก จำนวน 35,000 ต้น ตามโครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ผืนดินและน้ำเเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
356
22 พ.ค. 2561
712 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดวัชพืชตามโครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ผืนดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จประนางเจ้าศิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการลที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
360
22 พ.ค. 2561
713 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ช่วงเปิด-ปิด ภาคเรียนที่ 1/2561 สำหรับโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
350
15 พ.ค. 2561
714 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายจากถนนลาดยางเชียรใหญ่ปากพนัง-เขตหมู่ที่ 5(หมู่ที่ 9) ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
376
09 พ.ค. 2561
715 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสนั่น-บ้านนายทินกร พรหมดวง-บ้านนางสมปอง หมู่ที่ 3 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
369
09 พ.ค. 2561
716 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-J430W รหัส 416-55-0041 ดาวน์โหลดเอกสาร
362
09 พ.ค. 2561
717 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานวิจัยตามโครงการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อองค์การปบริหารส่วนตำบลไสหมาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
367
08 พ.ค. 2561
718 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุม-บ่อ จำนวน 2 สาย ในหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
362
08 พ.ค. 2561
719 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหว้าใหญ่ดอนโพธิ์-เขตตำบลป่าระกำ-ข้างบ้านนายวันชัย หมู่ที่ 6 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
362
08 พ.ค. 2561
720 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างย้ายสายไฟพร้อมติดตั้ง (สายเมน) หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
360
08 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| 72 |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108