ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 (สขร.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
342
06 ม.ค. 2563
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัล จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ในการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
339
03 ม.ค. 2563
323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
347
02 ม.ค. 2563
324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
347
02 ม.ค. 2563
325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่อน เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ 4843 นศ รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขงก 341 นศ และเครื่องตัดหญ้าของอบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
340
26 ธ.ค. 2562
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อปฎิบัติงานวิจัยตามโครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
348
26 ธ.ค. 2562
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ 4843 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
357
25 ธ.ค. 2562
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
351
20 ธ.ค. 2562
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา จำนวน 42 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
353
19 ธ.ค. 2562
330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
354
19 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105