ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
441 ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลรูปพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
392
12 ก.ค. 2562
442 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 11 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
394
10 ก.ค. 2562
443 ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถกะบะแห่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ๋ ตามโครงการรณรงค์อาสาปราบยุงควบคุมโรคไข้เลือดออก ดาวน์โหลดเอกสาร
410
10 ก.ค. 2562
444 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกหน้าวัดเภาเคืองหมู่ที่ 3 - บ้านสระกำ หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
403
09 ก.ค. 2562
445 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเทียนพรรษาแบบไม่มีลายพร้อมขารองเทียน ขนาด 9x90 ซ.ม.จำนวน 5 ชุด เพื่อใช้ในโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและพิธีทางศาสนา ประจำปีงบประมาณ 2562 (แห่เทียนพรรษา) ดาวน์โหลดเอกสาร
414
09 ก.ค. 2562
446 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ขนาด A4 จำนวน 100 แผ่น เพื่อใช้ในโครงการรณรางค์อาสาปราบยุงคุมโรคไข้เลือดออก ดาวน์โหลดเอกสาร
405
09 ก.ค. 2562
447 ประกาส ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและพิธีทางศาสนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แห่เทียนพรรษา) ขนาด 1x2 เมตร จำนวน 1 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
416
05 ก.ค. 2562
448 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานวัดหรงบน หมู่ที่ 8 สะพานบ้านตาวุ่น หมู่ที่ 8 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
408
05 ก.ค. 2562
449 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าวโครงการปรับปรุงถนนสายสี่แยกนานางทวน - สามแยกนานายคล้อย หมู่ที่ 10 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
399
05 ก.ค. 2562
450 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์อาสาปราบยุงควบคุมโรคไข้เลือดออก ดาวน์โหลดเอกสาร
401
05 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| 45 |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108