ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
412
02 ต.ค. 2562
392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่่อมแซมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ BROTHER MFC - J430 W รหัส 416 - 55 -0037 ดาวน์โหลดเอกสาร
410
02 ต.ค. 2562
393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (strong) จ้างซ้อมแซมรถยนต์ส่วนกลางแลตรวจเช็คตามระยะทาง 53,263 กิโลเมตร หมายเลขทะเบียน กจ 4843 นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
413
02 ต.ค. 2562
394 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลื้องน้ำมันเชื้อเพลิงและกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่าย ดาวน์โหลดเอกสาร
404
01 ต.ค. 2562
395 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
408
01 ต.ค. 2562
396 ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
407
01 ต.ค. 2562
397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเซื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ 4843 นศ รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขงก 341 นศ และเครื่องตัดหญ้าของอบต ดาวน์โหลดเอกสาร
407
30 ก.ย. 2562
398 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำและออกแบบเว็ปไซต์พร้อมทั้งบริการเช่าพื้นที่เว็ปไซต์และการต่ออายุโดเมนภายใต้ชื่อ www.saimak.go.th เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
404
30 ก.ย. 2562
399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ 4843 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
410
30 ก.ย. 2562
400 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเกษร-บ้านนางอารมณ์-แยกบ้านตากแดด หมู่ที่ 11 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
419
23 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108