ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
346
22 ส.ค. 2562
392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
342
19 ส.ค. 2562
393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
361
19 ส.ค. 2562
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
358
19 ส.ค. 2562
395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 9 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
358
19 ส.ค. 2562
396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
353
15 ส.ค. 2562
397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนรักการอ่าน ดาวน์โหลดเอกสาร
357
14 ส.ค. 2562
398 การเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเกษร-บ้านนางอารมณ์-แยกบ้านตากแดด หมู่ที่ 11 ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
360
14 ส.ค. 2562
399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จำนวน 15 ผืน ดาวน์โหลดเอกสาร
345
11 ส.ค. 2562
400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 27 เล่ม(107 หน้า/เล่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
347
08 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105