ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
701 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจสีขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
373
07 มิ.ย. 2561
702 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก หมายเลขทะเบียน ขงก 341 นศ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
360
06 มิ.ย. 2561
703 รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
358
05 มิ.ย. 2561
704 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานส่วนกลาง ขององค์การบริหารบริหารส่วนตำบลไสหมาก หมายเลขทะเบียน ขงก 341 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
367
25 พ.ค. 2561
705 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
635
25 พ.ค. 2561
706 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
372
25 พ.ค. 2561
707 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
350
24 พ.ค. 2561
708 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุในการอบรม จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการสร้างพลังเยาวชนไทยร่วมใจพัฒนาชาติ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
364
23 พ.ค. 2561
709 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการสร้างพลังเยาวชนไทยร่วมใจพัฒนาชาติ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
360
23 พ.ค. 2561
710 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
360
22 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| 71 |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108