ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
421 การเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเกษร-บ้านนางอารมณ์-แยกบ้านตากแดด หมู่ที่ 11 ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
404
14 ส.ค. 2562
422 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จำนวน 15 ผืน ดาวน์โหลดเอกสาร
387
11 ส.ค. 2562
423 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 27 เล่ม(107 หน้า/เล่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
392
08 ส.ค. 2562
424 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเกษร - บ้านนางอารมณ์ - แยกบ้านตากแดด หมู่ที่ 11 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
394
07 ส.ค. 2562
425 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
388
07 ส.ค. 2562
426 ประกาศ ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุรินทร์-บ้านนายชาญชัย-แยกเขต หมู่ที่ 5 (หมู่ที่ 6) ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
396
06 ส.ค. 2562
427 ประกาศ การเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนลาดยางบางพระบางตะพง-สะพานคลองทราย-แยกบางขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
403
06 ส.ค. 2562
428 ประกาศการเข้าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกหน้าวัดเภอเคือง หมู่ที่ 3 -บ้านสระกำ หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
385
02 ส.ค. 2562
429 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนลาดยางบางพระบางตะพง-สะพานคลองทราย-แยกบางขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
389
01 ส.ค. 2562
430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขนาด 1x2 เมตร จำนวน 1ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
398
01 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| 43 |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108