ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
411 ประกาศผูเ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายระบบไฟฟ้าภายในประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
412
04 ก.ย. 2562
412 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
411
04 ก.ย. 2562
413 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
402
04 ก.ย. 2562
414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น เพื่อใช้สำหรับบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรตามโครงการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
403
27 ส.ค. 2562
415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับพื้นที่และปิดกั้นทางน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำไฟฟ้าบ้านขอนขวาง หมู่ที่ 1 และโรงสูบน้ำไฟฟ้า หมู่ที่ 11 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
402
26 ส.ค. 2562
416 ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานวัดหรงบน หมู่ที่ 8 - สะพานบ้านตาวุ่น หมู่ที่ 8 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
406
23 ส.ค. 2562
417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
406
22 ส.ค. 2562
418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
402
22 ส.ค. 2562
419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
402
22 ส.ค. 2562
420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
397
19 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| 42 |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108