ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศแจ้งตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.173-04 สายบ้านนายดิ้น - เขตตำบลป่าระกำ หมู่ที่ 7 บ้านช่องขาด ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
119
25 มิ.ย. 2564
82 ประกาศสัญญาจ้างทำของโครงการปรับปรุงถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4094 (เชียรใหญ่-ปากพนัง) - บ้านนายเควี้ยน - บ้านนายนิคม หมู่ที่ 11 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
160
25 มิ.ย. 2564
83 ประกาศสัญญาจ้างทำของโครงการปรับปรุงถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4094 (เชียรใหญ่-ปากพนัง) - เขตหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
132
25 มิ.ย. 2564
84 ประกาศ เรื่อการตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนสายใหม่จากถนนลาดยางสระกำทาบทอง - คูทหารขุด หมู่ที่ 2 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
316
18 มิ.ย. 2564
85 ประกาศ เรื่องการเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนสายใหม่จากถนนลาดยางสระกำทาบทอง - คูทหารขุด หมู่ที่ 2 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
318
10 มิ.ย. 2564
86 ประกาศ เรื่องเข้าดำเนินงานโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสายนานางเตี้ยง โปณะทอง – บ้านนางสวง สุขจันทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีะรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
311
09 มิ.ย. 2564
87 ประกาศสัญญาจ้างทำของโครงการก่อสร้างถนนสายใหม่จากถนนลาดยางสระกำทาบทอง - คูทหารขุด หมู่ที่ 2 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
304
09 มิ.ย. 2564
88 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคาม 2564 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
315
07 มิ.ย. 2564
89 ประกาศสัญญาโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสายนานางเตี้ยง โปณะทอง - บ้านนายสวง สุขจันทร์ หมูที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
295
07 มิ.ย. 2564
90 โครงการปรับปรุงถนนสายสะพานควายต่อหัว - โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา - บ้านนายบัญญัติ หมู่ที่ 10 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
324
28 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108