ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 30 รีม ดาวน์โหลดเอกสาร
367
27 ส.ค. 2563
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 20 รีม ดาวน์โหลดเอกสาร
368
27 ส.ค. 2563
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
377
27 ส.ค. 2563
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแม่พิมพืสีดำ สีเหลืองและสีชมพู สำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ BROTHER รุ่น HL-3170 CDW รหัสครุภัณฑ์ 416 60 0059 ดาวน์โหลดเอกสาร
360
25 ส.ค. 2563
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดทางระบายน้ำพร้อมฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
374
25 ส.ค. 2563
206 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
376
25 ส.ค. 2563
207 ประกาศ การเข้าดำเนินงานโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
378
24 ส.ค. 2563
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราครา จ้างถ่ายเอกสารแบบแสดงตนและความประสงค์รับเงินสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
375
20 ส.ค. 2563
209 ประกาศ การเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุรินทร์ - บ้านนายชาญชัย - แยกเขตหมู่ที่ 5 (ซอยค่ำคิดสุขสวัสดิ์2) หมู่ที่ 6 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
373
17 ส.ค. 2563
210 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก หมูที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
369
14 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108