ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
601 ประกาศการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย ดาวน์โหลดเอกสาร
323
01 ต.ค. 2561
602 ประกาศการเข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกหน้าวัดเภาเคือง หมู่ที่ 3 - บ้านสระกำ หมู่ที่ 5 ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ. นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
340
27 ก.ย. 2561
603 ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ 4843 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
327
27 ก.ย. 2561
604 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำและออกแบบเว็บไซต์พร้อมทั้งบริการเช่าพื้นที่เว็บไซต์และการต่ออายุโดเมนเนมภายใต้ชื่อ www.saimak.go.th ตั้งแต่เดือนตุลาคม2561- เดือนกันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
316
27 ก.ย. 2561
605 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
325
20 ก.ย. 2561
606 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกหน้าวัดเภาเคือง หมู่ที่ 3-บ้านสระกำ หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
329
20 ก.ย. 2561
607 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานบริเวณชายคาด้านหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสารสนเทศและศูนย์ป้องกันการทุจริต และฝ้าเพดานบริเวณห้องทำงาน ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
333
17 ก.ย. 2561
608 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนจากถนนลาดยางเชียรใหญ่ปากพนัง หมู่ที่ 5 - เขตหมู่ที่ 7 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
327
17 ก.ย. 2561
609 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
325
15 ก.ย. 2561
610 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุม-บ่อ จำนวน 3 สาย ในหมู่ที่ 11 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
324
13 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| 61 |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105