ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางเกษร - บ้านนางอารมณ์ - สามแยกบ้านตากแดด - แยกโค้งนานายแฉล้ม หมู่ที่ 11 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
108
23 ก.ค. 2564
72 โครงการปรับปรุงถนนสายหว้าใหญ่ ดอนโพธิ์ - เขตตำบลป่าระกำ หมู่ที่ 6 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
119
23 ก.ค. 2564
73 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางเกษร - บ้านนางอารมณ์ - สามแยกบ้านตากแดด - แยกโค้งนานายแฉล้ม หมู่ที่ 11 ตำบลไสหมาก อำเภิเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
105
23 ก.ค. 2564
74 สัญญาจ้างทำของโครงการปรับปรุงถนนสายหว้าใหญ่ ดอนโพธิ์ - เขตตำบลป่าระกำ หมู่ที่ 6 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
106
23 ก.ค. 2564
75 ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่ 3 เดือนเมษายนพ.ศ. 2564 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
09 ก.ค. 2564
76 ประกาศ เรื่องตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4094 (เชียรใหญ่ - ปากพนัง) - บ้านนายเควี้ยน - บ้านนายนิคม หมู่ที่ 11 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
120
08 ก.ค. 2564
77 ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
126
06 ก.ค. 2564
78 ประกาศ เรื่องตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4094 (เชียรใหญ่-ปากพนัง)-เขตหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
156
01 ก.ค. 2564
79 ประกาศเรื่องการเข้าดำเนินงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงหมายเลข 4094 (เชียรใหญ่ - ปากพนัง) - บ้านน่ยเควี้ยน - บ้านนายนิคม หมู่ที่ 11 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
131
28 มิ.ย. 2564
80 ประกาศ เรื่องการเข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4094 (เชียรใหญ่ - ปากพนัง) เขตหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
159
28 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108