ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
751 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
310
21 ก.พ. 2561
752 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางจิราภรณ์ อักษรวงค์-นานายเสถิม หมู่ที่ 4 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
312
19 ก.พ. 2561
753 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมเกี่ยวกับอัคคีภัย จำนวน 30 เล่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
310
13 ก.พ. 2561
754 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างอัดแก๊สหุงต้ม ขนาด 15 กิโลกรัม/ถังและจ้างอัดน้ำยาเคมีถังดับเพลิงชนิดแห้ง ขนาด 15 ปอนด์/ถัง ดาวน์โหลดเอกสาร
316
13 ก.พ. 2561
755 ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดจ้างอาหารกลางวัน 1 มื้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
309
13 ก.พ. 2561
756 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กสายจากถนนลาดยางบางพระบางพงษ์-บ้านนายเขียน หมู่ที่ 1 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
309
13 ก.พ. 2561
757 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางจิราภรณ์ อักษรวงค์ - นานายเสถิม หมู่ที่ 4 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
325
08 ก.พ. 2561
758 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
324
08 ก.พ. 2561
759 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
315
08 ก.พ. 2561
760 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
304
08 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| 76 |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105