ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1011 ประกาศสอบราคาโครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 11 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
469
01 ก.ค. 2557
1012 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 พร้อมขุดลอกคลองส่งน้ำจากบ่อสูบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 – คลองส่งน้ำบ้านตากแดด หมู่ที่ 1 – คลองส่งน้ำ หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 11 ตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
504
01 ก.ค. 2557
1013 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายจากถนนดำเชียรใหญ่ปากพนัง - เกาะลัด หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
628
30 ส.ค. 2556
1014 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายจากบ้าน นายธานี – เขตตำบลเชียรใหญ่ (ดอนโพธิ์) หมู่ที่ 6 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
585
30 ส.ค. 2556
1015 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายดิ้น (ต่อจากถนนลาดยาง) – เขตหมู่ที่ 8 (สะพานตาวุ้น) หมู่ที่ 7 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
563
30 ส.ค. 2556
1016 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายจากบ้านนายสุทิน - บ้านนายพยับ หมู่ที่ 9 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
557
30 ส.ค. 2556
1017 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายจากถนนดำเชียรใหญ่ปากพนัง (ข้างโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา) – เขตหมู่ที่ 9 – นานายคล้อย – สี่แยกนานายทวน – โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา - นานายบัญญัติ หมู่ที่ 10 ตำบลไสหมาก อ ดาวน์โหลดเอกสาร
615
30 ส.ค. 2556
1018 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำสายท่าน้ำนอง – บ้านนายอร่าม ชูขำ หมู่ที่ 4 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
577
30 ส.ค. 2556
1019 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสระกำ หมู่ที่ 5 – บ้านทาบทอง หมู่ที่ 2 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
619
30 ส.ค. 2556
1020 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอ่าวพนม หมู่ที่ 4 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
584
30 ส.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| 102 |103| |104| |105| |106| |107| |108