ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
721 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าวัดสระเกษ หมู่ที่ 11 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
310
26 มี.ค. 2561
722 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมเกี่ยวกับคู่มือประชาชน สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 60 เล่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
312
20 มี.ค. 2561
723 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมกฎหมายกับชีวิตประจำวันแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
315
20 มี.ค. 2561
724 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการอบรมกฏหมายกับชีวิตประจำวันแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
308
20 มี.ค. 2561
725 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเหมายานพาหนะ จำนวน 2 คัน เพื่อใช้โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการที่ดีและการบริหารจัดการขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
316
20 มี.ค. 2561
726 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ cannon รหัส 416-55-0001 ดาวน์โหลดเอกสาร
321
14 มี.ค. 2561
727 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
329
13 มี.ค. 2561
728 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าวัดสระเกษ หมู่ที่ 11 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
330
08 มี.ค. 2561
729 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 11 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
315
08 มี.ค. 2561
730 ประกาศผู้เสนอราคาจัดซื้อถังขยะพลาสติก จำนวน 3 ใบ ดาวน์โหลดเอกสาร
309
08 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| 73 |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105