ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
461 ประกาศผู้ชนะการเสนอรา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
399
14 มิ.ย. 2562
462 ประกาศเ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
393
14 มิ.ย. 2562
463 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
392
13 มิ.ย. 2562
464 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอรา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุรินทร์ - บ้านนายชาญชัย - แยกเขตหมู่ที่ 5 (หมู่ที่ 6) ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชาช ดาวน์โหลดเอกสาร
400
12 มิ.ย. 2562
465 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
395
12 มิ.ย. 2562
466 ประกาศเรื่อง ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนางเกษร - บ้านนางอารมณ์ - แยกบ้านตากแดด หมู่ที่ 11 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
391
10 มิ.ย. 2562
467 ประกาศเรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
393
07 มิ.ย. 2562
468 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อปฎิบัติงานวิจัยตามโครงการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
392
07 มิ.ย. 2562
469 ประกาศเรื่อง การเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนน (บกเบิก) สายนานายสมชาย รัตนถาวร - นานายไสว รัตนถาวร หมู่ที่ 9 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
393
06 มิ.ย. 2562
470 ประกาศเรื่อง ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายท่าทอง หมู่ที่ 1 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
402
04 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| 47 |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108