ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศการเข้าดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามแยกนางลอย - บ้านนายจรัญ ไทรทองคำ หมู่ที่ 9 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
356
28 ก.ย. 2563
172 ประกาศการเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นศ.ถ. 173-06 ถนนลาดยางปากพนังเชียรใหญ่ - บ้านนายทรัพย์ - บ้านนางสกิ้น หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
356
28 ก.ย. 2563
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่11 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
349
25 ก.ย. 2563
174 ประกาศการเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
358
25 ก.ย. 2563
175 ประกาศการเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ. ถ. 173.07 สายแยกถนนบางพระบางตะพง - บ้านนายดวง หมู่ที่ 4 บ้านท่าน้ำนอง ตำบลไสหมาก องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก อำเภอเชีย ดาวน์โหลดเอกสาร
357
25 ก.ย. 2563
176 ประกาศสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นศ.ถ. 173-06 ถนนลาดยางปากพนังเชียรใหญ่ - บ้านนายทรัพย์ - บ้านนางสกิ้น หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
367
25 ก.ย. 2563
177 ประกาศสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามแยกนางลอย - บ้านนายจรัญ ไทรทองคำ หมู่ที่ 9 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
370
25 ก.ย. 2563
178 ประกาศสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.173-07 สายแยกถนนบางพระบางตะพง-บ้านนายดวง หมู่ที่ 4 บ้านท่าน้ำนอง ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
368
24 ก.ย. 2563
179 ประกาศสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
365
24 ก.ย. 2563
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นศถ.173-06 ถนนลาดยางปากพนังเชียรใหญ่ - บ้านนายทรัพย์ - บ้านนางสกี้ม หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
366
22 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108