ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
9
18 ก.พ. 2562
172 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.5x2.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
12
18 ก.พ. 2562
173 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนแมกเนติก คอนเทคเตอร์เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ EMINENT รหัส 420 85 0012 จำนวน 1 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
11
15 ก.พ. 2562
174 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสะพานวัดหรงบน หมู่ที่ 8 - สะพานบ้านตาวุ่น หมู่ที่ 8 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
8
13 ก.พ. 2562
175 ประกาศ เรื่อง การเข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนจากสะพานควายต่อหัว - โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา - แยกบ้านนายบัญญัติ หมู่ที่10 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
8
12 ก.พ. 2562
176 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพตามแนววิถีพอเพียง (สมุนไพรกันยุ่ง) ดาวน์โหลดเอกสาร
7
11 ก.พ. 2562
177 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
08 ก.พ. 2562
178 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งป้ายเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมาช ดาวน์โหลดเอกสาร
9
08 ก.พ. 2562
179 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ้อมแซมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ BROTHER รุ่น MFC - J430W รหัสครุภัณฑ์ 416-55-0041 และรหัส 416-56-0043 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
08 ก.พ. 2562
180 ประกาศ เรื่องผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
07 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71