ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศผูเ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายระบบไฟฟ้าภายในประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
25
04 ก.ย. 2562
172 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
28
04 ก.ย. 2562
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
04 ก.ย. 2562
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น เพื่อใช้สำหรับบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรตามโครงการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
27 ส.ค. 2562
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับพื้นที่และปิดกั้นทางน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำไฟฟ้าบ้านขอนขวาง หมู่ที่ 1 และโรงสูบน้ำไฟฟ้า หมู่ที่ 11 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
23
26 ส.ค. 2562
176 ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานวัดหรงบน หมู่ที่ 8 - สะพานบ้านตาวุ่น หมู่ที่ 8 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
25
23 ส.ค. 2562
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
22 ส.ค. 2562
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
22 ส.ค. 2562
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
22 ส.ค. 2562
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
25
19 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84