ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
971 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสามแยกวัดเภาเคือง หมู่ที่ 3 – บ้านสระกำ หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
455
20 ต.ค. 2557
972 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างเสาติดตั้งหอกระจายข่าว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด หมู่ที่ 3 , 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
467
05 ก.ย. 2557
973 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนใหม่สายบ้านนางเจียร – คลองทหารขุด หมู่ที่ 1 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
473
01 ส.ค. 2557
974 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายจากนานายสมปอง – ถนนดำสระกำบางจาก หมู่ที่ 7 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
492
01 ส.ค. 2557
975 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกนางลอย - สะพานตาวุ่น หมู่ที่ 8 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
465
01 ส.ค. 2557
976 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกข้างบ้านนายยก – นานายจำรัส – นานางยินดี – นานายเชิง - เขตหมู่ที่ 5 (ถนนเชียรใหญ่ปากพนัง) หมู่ที่ 9 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
481
01 ส.ค. 2557
977 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายขนำนายแก้ว หมู่ที่ 11 – เขตหมู่ที่ 10 (หมู่ที่ 11) ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
441
01 ส.ค. 2557
978 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและศูนย์ป้องกันการทุจริต หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
420
01 ส.ค. 2557
979 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายจากบ้านนางพิน – สะพานบ้านนายนิพล (หมู่ที่ 8) หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
425
01 ก.ค. 2557
980 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายจากถนนดำสระกำบางจาก (ข้างบ้านนายชาญชัย) – บ้านนายจำลอง – เขตตำบลเชียรใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
433
01 ก.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| 98 |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105