ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
901 สัญญาจ้างโครงการขยายท่อเมนประปาขยายประปาจากบ้านนางพัณนิดา - บ้านนายอุสม หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
378
10 ก.พ. 2560
902 สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนส่วนที่เป็นหลุม-บ่อ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 จำนวน 2 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
369
29 ธ.ค. 2559
903 สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-Place Recucling) ถนนสายบ้านสระกำ - บ้านทาบทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
386
26 ธ.ค. 2559
904 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังเหล็กรูปทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
394
16 ธ.ค. 2559
905 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังฯ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
358
01 ธ.ค. 2559
906 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังฯ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
366
30 พ.ย. 2559
907 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังเหล็กรูปทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 7 บ้านช่องขาด ดาวน์โหลดเอกสาร
365
25 พ.ย. 2559
908 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังเหล็กรูปทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 5 บ้านสระกำ ดาวน์โหลดเอกสาร
381
24 พ.ย. 2559
909 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังฯ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
382
10 พ.ย. 2559
910 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังฯ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
370
10 พ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| 91 |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108