ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศการเข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายวีรศักดิ์-คูทหารขุด หมู่ที่ 2 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียด : ประกาศการเข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายวีรศักดิ์-คูทหารขุด หมู่ที่ 2 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 9 คน