ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ เรื่องรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 ตามแบบ สขร.1
  รายละเอียด : ประกาศ เรื่องรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 ตามแบบ สขร.1
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 13 คน