ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่องการเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนสายใหม่จากถนนลาดยางสระกำทาบทอง - คูทหารขุด หมู่ที่ 2 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
12
10 มิ.ย. 2564
2 ประกาศ เรื่องเข้าดำเนินงานโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสายนานางเตี้ยง โปณะทอง – บ้านนางสวง สุขจันทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีะรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
7
09 มิ.ย. 2564
3 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคาม 2564 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
10
07 มิ.ย. 2564
4 โครงการปรับปรุงถนนสายสะพานควายต่อหัว - โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา - บ้านนายบัญญัติ หมู่ที่ 10 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
19
28 พ.ค. 2564
5 ประกาศ เรื่องตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสัญชัย - เขตหมู่ที่ 10 - แยกนานายดัด หมู่ที่ 1 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
20
21 พ.ค. 2564
6 ประกาศ เรื่อง การเข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนสายสะพานควายต่อหัว - โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา - บ้านนายบัญญัติ หมู่ที่ 10 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
23
20 พ.ค. 2564
7 ประกาศ เรื่อง ตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านสระเกษ ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
20
20 พ.ค. 2564
8 ประกาศ เรื่องตรวจงานโครงการปรับปรุงถนนสายโค้งท่าทอง - เหมืองทหาร - แยกโค้งนาหนูนัด หมู่ที่ 1 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
19
13 พ.ค. 2564
9 ประกาศ เรื่องการตรวงงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายในอ่าว - ถนนหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 2 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมาช ดาวน์โหลดเอกสาร
19
07 พ.ค. 2564
10 ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 (สขร.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
06 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99