ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่องรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 ตามแบบ สขร.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
05 พ.ย. 2564
2 ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
14 ต.ค. 2564
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.173-08 สามแยกนางลอย - สะพานบ้านตาวุ่น หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
08 ต.ค. 2564
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.173-08 สามแยกนางลอย - สะพานบ้านตาวุ่น หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
07 ต.ค. 2564
5 ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
23
05 ต.ค. 2564
6 ประกาศ เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย ดาวน์โหลดเอกสาร
21
01 ต.ค. 2564
7 ประกาศ เรื่องตรวจงานจ้างโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสายนานางเตี้ยง โปณะทอง - บ้านนายสวง สุขจันทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
31
28 ก.ย. 2564
8 ประกาศ เรื่องตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายจากนานางเรวดี - บ้านนายบุญญา - แยกถนนสายขอนขวาง หมู่ที่ 1 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
24
27 ก.ย. 2564
9 ประกาศ เรื่องตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนบ้านบางพระบางตะพงษ์ - บ้านนายดวง หมู่ที่ 4 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
30
22 ก.ย. 2564
10 ประกาศ เรื่องการตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายศาลาเสงี่ยม - ถนนบ้านบางพระบ้านบางตะพงษ์ - แยกขนำนายสุทัศน์ หมูที่ 2 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
32
20 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105