ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
2
07 ส.ค. 2563
2 ประกาศผู้ชนะการเสนนอราคา จ้างเข้าเล่มพร้อมเครือบปก PVC จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
06 ส.ค. 2563
3 ประกาศ เรื่องการเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนเชียรใหญ่ปากพนัง - บ้านนายสุทิน หมู่ที่ 10 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
7
05 ส.ค. 2563
4 ประกาศการเข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านสระเกษ ตำบลไสหมาก องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศร๊ธรรมราช 1 แห่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
05 ส.ค. 2563
5 ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
5
05 ส.ค. 2563
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าชนิดซับใน จำนวน 2 ม้วน ดาวน์โหลดเอกสาร
5
03 ส.ค. 2563
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงอักษรพระนามาภิไชย ส.ก. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขนาด 60x90 ซม. จำนวน 15 ผืน ดาวน์โหลดเอกสาร
3
03 ส.ค. 2563
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ้อมแซมบ่อเกรอะ - บ่อซึมห้องน้ำและฝังท่อระบายน้ำภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
7
30 ก.ค. 2563
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนบางพระบางตะพง - บ้านนายด้วง หมู่ที่ 4 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
9
29 ก.ค. 2563
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุรินทร์ - บ้านนายชาญชัย - แยกเขตหมู่ที่ 5 (ซอยค่ำคิดสุขสวัสดิ์ 2)หมู่ที่ 6 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
7
29 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86