ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเข้าเล่มพร้อมเคลือบปก PVC แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 4 เล่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
3
20 ต.ค. 2563
2 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนเชียรใหญ่ปากพนัง - บ้านนายสุทิน หมู่ที่ 10 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
8
14 ต.ค. 2563
3 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านนายสุรินทร์ - บ้านนายชาญชัย - แยกเขตหมู่ที่ 5 (ซอยค่ำคิดสุขวัสดิ์ 2 ) หมู่ที่ 6 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
6
12 ต.ค. 2563
4 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนบางพระบางตะพง - บ้านนายดวง หมู่ที่ 4 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
10
12 ต.ค. 2563
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในหมู่ที่ 1 หมุ่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 9หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
6
09 ต.ค. 2563
6 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง PARA -Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ้น นศ.ถ.173-01 สายบ้านช่องขาด หมู่ที่ 7 - สามแยกวัดหรงบน หมู่ที่ 8 ตำบลไสหมาก หมู่ที่ 7,8 บ้านช่องขาด ตำบลไสหมาก กว้ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
08 ต.ค. 2563
7 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสํญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
07 ต.ค. 2563
8 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
06 ต.ค. 2563
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคร จ้างซ้อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 4843 นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
5
06 ต.ค. 2563
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 18 เล่ม (48 หน้า/เล่ม) ดาวน์โหลดเอกสาร
6
06 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92