ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
35
26 ต.ค. 2564
22 รายงานการเงิน-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
19 ต.ค. 2564
23 ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
35
18 ต.ค. 2564
24 ประกาศ เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
49
11 ต.ค. 2564
25 ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมากและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
50
07 ต.ค. 2564
26 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
41
06 ต.ค. 2564
27 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
42
06 ต.ค. 2564
28 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่่ 4 ประจำปีงบประมาณ2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
04 ต.ค. 2564
29 ประชาสัมพันธ์การณรงค์ลงทะเบียนจองวัคซีนผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ดาวน์โหลดเอกสาร
57
03 ก.ย. 2564
30 ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 22548 (ฉบับที่ 32 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
52
03 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28