ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
40
18 พ.ย. 2564
12 ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
59
11 พ.ย. 2564
13 ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
32
11 พ.ย. 2564
14 การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
33
11 พ.ย. 2564
15 ประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวิดีโอ (Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan) การณรงค์สร้างกระแสสังคม " งาน Thailand World Antibiotic Awareness Week) ปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
11 พ.ย. 2564
16 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ Line official Tee Club ดาวน์โหลดเอกสาร
32
11 พ.ย. 2564
17 ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางออนไลน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
08 พ.ย. 2564
18 ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาบัตรประจำตัวคนพิการที่หมดอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
02 พ.ย. 2564
19 ประชาสัมพันธ์รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
30
02 พ.ย. 2564
20 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการวินัจฉัยการเลือกปฎิบัติไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
26 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28