ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
359
29 ธ.ค. 2551
162 โครงการแข่งขันเรือเพรียว ดาวน์โหลดเอกสาร
1138
19 พ.ย. 2551
163 โครงการฉีดวัคซีนโค - กระบือ ดาวน์โหลดเอกสาร
327
19 พ.ย. 2551
164 โครงการ 116 วัน จากวันแม่ถึงวันพ่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
294
19 พ.ย. 2551
165 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
323
27 ต.ค. 2551
166 คำแถลงนโยบายการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
295
24 ต.ค. 2551
167 ขอเชิญร่วมโครงการรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และทำบุญครอบรอบ 100 วัน (ทักษิณานุปทาน 100 วัน)
424
04 เม.ย. 2551
168 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบบ้าน"โครงการบ้านท้องถิ่น เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา"
346
23 พ.ย. 2550
169 ขอเชิญพสกนิกรเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 17-19 ตุลาคม 2550 นี้ ดาวน์โหลดเอกสาร
328
16 มี.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17