ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก เรื่องรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ตำแหน่ง รองปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
455
14 ก.ย. 2558
202 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก เรื่องรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ตำแหน่ง หัวหน้าส่ว ดาวน์โหลดเอกสาร
428
14 ก.ย. 2558
203 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนส.ค. ดาวน์โหลดเอกสาร
422
10 ก.ย. 2558
204 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต. 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
454
31 ส.ค. 2558
205 ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน ตำแหน่ง รองปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต.6) ดาวน์โหลดเอกสาร
429
31 ส.ค. 2558
206 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานคลัง 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
397
31 ส.ค. 2558
207 ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานคลัง 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
407
31 ส.ค. 2558
208 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
456
10 ส.ค. 2558
209 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน ของ อบต.ไสหมาก ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต.6) ดาวน์โหลดเอกสาร
484
15 ก.ค. 2558
210 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของ อบต.ไสหมาก ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
418
15 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28