ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
347
05 ม.ค. 2559
192 ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
355
05 ม.ค. 2559
193 ประกาศ เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
357
05 ม.ค. 2559
194 ประกาศมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
338
29 ธ.ค. 2558
195 ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
419
15 ธ.ค. 2558
196 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
414
11 ธ.ค. 2558
197 ประกาศ ผลการทดสอบน้ำประปา ม.11 ดาวน์โหลดเอกสาร
415
01 ธ.ค. 2558
198 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
430
05 พ.ย. 2558
199 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
450
05 ต.ค. 2558
200 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
424
05 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28