ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา ดาวน์โหลดเอกสาร
79
13 ธ.ค. 2564
32 ประชาสัมพันธ์งานบริการของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ดาวน์โหลดเอกสาร
88
08 ธ.ค. 2564
33 ประกาศ ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
181
22 พ.ย. 2564
34 ประชาสัมพันธ์แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2564 "ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย" ดาวน์โหลดเอกสาร
87
19 พ.ย. 2564
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
93
18 พ.ย. 2564
36 ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
123
11 พ.ย. 2564
37 ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
80
11 พ.ย. 2564
38 การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
80
11 พ.ย. 2564
39 ประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวิดีโอ (Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan) การณรงค์สร้างกระแสสังคม " งาน Thailand World Antibiotic Awareness Week) ปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
11 พ.ย. 2564
40 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ Line official Tee Club ดาวน์โหลดเอกสาร
81
11 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32