ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศ อบต.ไสหมาก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
399
27 ม.ค. 2563
102 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
326
27 ม.ค. 2563
103 สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
416
22 พ.ย. 2562
104 รายงานสรุปจำนวนประชาชนที่ขอรับบริการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
355
19 พ.ย. 2562
105 รายงานสรุปจำนวนผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
356
15 พ.ย. 2562
106 ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงานสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
37
08 ต.ค. 2562
107 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
396
07 ต.ค. 2562
108 รายงานการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงปม.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
372
07 ต.ค. 2562
109 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment :LPA) ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
464
10 ก.ย. 2562
110 รายงานผลการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
335
05 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28