ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
473
11 ธ.ค. 2558
272 ประกาศ ผลการทดสอบน้ำประปา ม.11 ดาวน์โหลดเอกสาร
474
01 ธ.ค. 2558
273 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
489
05 พ.ย. 2558
274 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
512
05 ต.ค. 2558
275 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
483
05 ต.ค. 2558
276 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก เรื่องรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ตำแหน่ง รองปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
515
14 ก.ย. 2558
277 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก เรื่องรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ตำแหน่ง หัวหน้าส่ว ดาวน์โหลดเอกสาร
490
14 ก.ย. 2558
278 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนส.ค. ดาวน์โหลดเอกสาร
485
10 ก.ย. 2558
279 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต. 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
520
31 ส.ค. 2558
280 ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน ตำแหน่ง รองปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต.6) ดาวน์โหลดเอกสาร
497
31 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36