ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 การรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ.... ดาวน์โหลดเอกสาร
313
25 ม.ค. 2564
132 ประกาศ อบต.ไสหมาก เรื่อง อัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
339
08 ม.ค. 2564
133 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
355
04 ม.ค. 2564
134 ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
30 ธ.ค. 2563
135 ประกาศ อบต.ไสหมาก เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
355
29 ธ.ค. 2563
136 ประกาศ อบต.ไสหมาก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
29 ธ.ค. 2563
137 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
29 ธ.ค. 2563
138 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
307
25 ธ.ค. 2563
139 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
312
15 ธ.ค. 2563
140 ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
27 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36