ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
396
08 ก.ค. 2558
212 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
410
06 ก.ค. 2558
213 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
400
16 มิ.ย. 2558
214 เข้าร่วมกิจกรรมศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ ชายหาดสะอ้าน บ้านปลาสะอาด คืนธรรมชาติสู่เกาะกระ ครั้งที่ 9
424
15 มิ.ย. 2558
215 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
453
11 มิ.ย. 2558
216 คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
370
20 มี.ค. 2558
217 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
464
23 ธ.ค. 2557
218 ประการผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (2557 - 2559) ดาวน์โหลดเอกสาร
453
15 ธ.ค. 2557
219 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
461
08 ธ.ค. 2557
220 ประกาศผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
442
08 ธ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28