ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
459
24 ต.ค. 2556
232 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล) ระดับ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
618
15 ต.ค. 2556
233 รายละเอียดลูกหนี้คงค้างภาษีบำรุงท้องที่ปี 2541 - 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
590
03 ต.ค. 2556
234 ประกาศการใช้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
618
29 พ.ค. 2556
235 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
712
01 มี.ค. 2556
236 ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกผู้ปฏิบัติเป็นผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
657
01 มี.ค. 2556
237 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
678
24 ม.ค. 2556
238 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
664
21 ม.ค. 2556
239 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
660
18 ธ.ค. 2555
240 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก เรื่องมอบอำนาจของนายก อบต. ให้ปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
624
11 ธ.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28